کر میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری

کر: میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری سرمایه گذاری اخبار اقتصادی و بازرگانی

هیچکس به اندازه من موضع جدی برابر روسیه نداشته/ سازش با روسیه یک اتفاق خوب است ، ترامپ

علی‌رغم انتقادات مکرر قانونگذاران نسبت به روابط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با روسیه و رئیس‌جمهور این کشور،‌ ترامپ تاکید کرد که در مقایسه با روسای..

ادامه مطلب