کر میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری

کر: میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری سرمایه گذاری اخبار اقتصادی و بازرگانی

قاتل بعد از ۲۹ سال در زاهدان دستگیر شد

ماموران پلیس آگاهی با انجام کار اطلاعاتی گسترده، قاتل فراری که بعد از ارتکاب قتل در استان کرمان به مکانی نامعلوم متواری شده است بود را شناسایی و در زاه..

ادامه مطلب