کر میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری

کر: میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری سرمایه گذاری اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی هیات نظارت مرکزی انتخابات مخالف تمدید وقت یا ابطال رای‌گیری بود

رئیس هیات نظارت پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ در هفتمین دوره انتخابات شرکت نظام پزشکی راجع به نظر هیات نظارت مرکزی در خصوص ابطال انتخابات گفت: هیات نظارت مرکزی

هیات نظارت مرکزی انتخابات مخالف تمدید وقت یا ابطال رای‌گیری بود

هیات نظارت مرکزی انتخابات مخالف تمدید وقت یا ابطال رای گیری بود

عبارات مهم : مرکزی

رئیس هیات نظارت پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ در هفتمین دوره انتخابات شرکت نظام پزشکی راجع به نظر هیات نظارت مرکزی در خصوص ابطال انتخابات گفت: هیات نظارت مرکزی مخالف ابطال و یا تمدید وقت رای گیری در انتخابات نظام پزشکی بود.

به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا نیک نژاد در نشست خبری که بعد از اتمام شمارش آرای هفتمین دوره انتخابات شرکت نظام پزشکی در پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد راجع به نحوه گزینش مدیر کل شرکت نظام پزشکی گفت: اعضای هیات مدیره ۲۰۰ شعبه نظام پزشکی در سراسر کشور که امروز گزینش شدند با توجه به تعداد دکتر در هر شهر می توانند یک تا هفت نفر را جهت حضور در مجمع عمومی نظام پزشکی گزینش کنند و مجموعا ۲۴۰ نفر جهت این مجمع گزینش می شوند سپس این اعضا در یک روز مشخص تشکیل جلسه می دهند و مدیر و هیات مدیره مجمع را گزینش می کنند که یکی از وظایفشان گزینش مدیر کل شرکت نظام پزشکی است.

هیات نظارت مرکزی انتخابات مخالف تمدید وقت یا ابطال رای‌گیری بود

وی در پاسخ به سوالی راجع به نحوه گزینش اعضای هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفت: طبق قانون نظام پزشکی اعضای هیات نظارت مشمول بر سه نفر نماینده از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یک نماینده از وزارت کشور، یک نماینده از قوه قضاییه و دادستانی و دو نفر به گزینش وزیر بهداشت هستند و در مجموع هفت نفر هیات نظارت مرکزی را تشکیل می دهند. بر این اساس کلیه اعضای هیات نظارت در شهرستان ها از سوی این هیات هفت نفره تعیین می شوند.

رئیس هیات نظارت پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ در هفتمین دوره انتخابات شرکت نظام پزشکی راجع به نظر هیات نظارت در خصوص پرسشها مطرح شده است مبنی بر ابطال انتخابات گفت: اینکه چه اتفاقی راجع به نتیجه انتخابات بیفتد بر عهده هیات نظارت کل انتخابات هست. طبق اعلام هیات نظارت کل در ساعت ۲۲ جمعه ابطال و یا تمدید انتخابات نباید انجام می گرفت یعنی هیات نظارت کل با تمدید یا ابطال رای گیری مخالف بود و به ما اعلام کردند که بعد از اتمام ساعت رای گیری درها بسته و صندوق ها فورا پلمب شوند و شمارش آراء را شروع کنیم.

رئیس هیات نظارت پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ در هفتمین دوره انتخابات شرکت نظام پزشکی راجع به نظر هیات نظارت مرکزی در خصوص ابطال انتخابات گفت: هیات نظارت مرکزی

در آخر این نشست دکتر عزیزی – عضو هیات نظارت پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ در انتخابات نظام پزشکی- گفت: همه باید بدانند که نتیجه اعلام شده است انتخابات هنوز قطعی نشده است و کاندیداها ۴۸ ساعت وقت دارند تا شکایاتشان را به هیات نظارت شهرستان ها اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد بنابراین اگر تغییری در نتیجه انتخابات اتفاق افتاد نباید شبهه ای ایجاد شود، آیا که این نتایج، اولیه است.

واژه های کلیدی: مرکزی | پزشکی | انتخابات | نتیجه انتخابات | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs