کر میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری

کر: میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری سرمایه گذاری اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث کتک‌های مرد مغازه‌دار دزد مسلح را ادب نکرد

دزد مسلح که شبانه به مغازه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران دستبرد می‌زد، بعد از ناکامی در آخرین سرقتش از سوی مرد مغازه‌دار کتک مفصلی خورد.

کتک‌های مرد مغازه‌دار دزد مسلح را ادب نکرد

کتک های مرد مغازه دار دزد مسلح را ادب نکرد

عبارات مهم : ایران

دزد مسلح که شبانه به مغازه های پایتخت کشور عزیزمان ایران دستبرد می زد، بعد از ناکامی در آخرین سرقتش از سوی مرد مغازه دار کتک مفصلی خورد.

به گزارش جام جم، چندی پیش مردی با حضور در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 پایتخت کشور عزیزمان ایران از پسری جوان به اتهام دزدی از مغازه اش شکایت کرد.

کتک‌های مرد مغازه‌دار دزد مسلح را ادب نکرد

شاکی به قاضی رستمی گفت: بعد از رفتن آخرین مشتری مغازه ام درحال جمع آوری وسایلم بودم تا با بستن مغازه به منزل بازگردم. پسری جوان درحالی که قمه ای به دست داشت وارد مغازه ام شد. او همه جا را به هم ریخت و با ترساندن از من خواست هر چه پول دارم، تحویلش دهم در غیر این صورت بلایی سرم می آید .

وی افزود: پیش از آن که با داد و فریاد همسایه ها را خبر کنم، او پول های داخل مغازه را همراه کارت بانکی ام و رمز آن دزدی کرد و متواری شد. همان شب با پلیس تماس گرفتم و به آنها اطلاع دادم. روز بعد که رفتم حسابم را در بانک مسدود کنم، متوجه شدم سارق هشت میلیون تومان موجودی حسابم را برداشت کرده است.

دزد مسلح که شبانه به مغازه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران دستبرد می‌زد، بعد از ناکامی در آخرین سرقتش از سوی مرد مغازه‌دار کتک مفصلی خورد.

همزمان با این شکایت، تحقیقات ماموران اداره پنجم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت دستگیری این سارق ادامه داشت تا این که صاحبان مغازه و سوپرمارکت های دیگری در پایتخت کشور عزیزمان ایران با حضور در پلیس آگاهی شکایت هایی مشابه مطرح کردند.

جست وجوها ادامه داشت تا این که روز های نهایی هفته گذشته مردی مغازه دار با پلیس تماس گرفت و از دزدی مسلحانه ناموفق از مغازه اش خبر داد. ماموران زمانی که جهت بررسی ماجرا به مغازه این مرد رفتند، متوجه شدند پسری جوان درحالی که سلاح کلتی به دست داشته، وارد مغازه شده است و صاحب آن را به فوت ترساندن کرده هست. صاحب مغازه در همین موقع با سارق درگیر شده است و وی را در اجرای نقشه دزدی ناکام گذاشته هست. او هنگامی که متوجه شد کلت دزد قلابی هست، با میله آهنی ضربه ای به سر سارق می زند که او فرار می کند.

در ادامه جست وجوهای پلیسی هویت سارق که متهم سابقه دار بود به دست آمد و او چند روز پیش همراه پسرخاله اش بازداشت شد.

کتک‌های مرد مغازه‌دار دزد مسلح را ادب نکرد

متهم اعتراف کرد که از یک سال پیش دزدی ها را انجام داده هست؛ پسرخاله ام در دزدی ها همراهم نبود و شاکیان دروغ می گویند همدست دارم.

با اعتراف این متهم و انکار پسرخاله اش به همدستی با او در دزدی ها، تحقیقات پلیسی جهت رازگشایی از این دزدی ها ادامه دارد.

دزد مسلح که شبانه به مغازه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران دستبرد می‌زد، بعد از ناکامی در آخرین سرقتش از سوی مرد مغازه‌دار کتک مفصلی خورد.

واژه های کلیدی: ایران | همراه | دزدی از مغازه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs