کر میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری

کر: میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری سرمایه گذاری اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیان «پیشنهاد فضایی» فروشنده‌های آپارتمان

بازار معاملات مسکن در آستانه ورود به فاز رونق در بعضی محلات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی بعضی فروشنده‌های ملک در معرض زیان ناشی از «اعلام قیمت‌های پیشنه

زیان «پیشنهاد فضایی» فروشنده‌های آپارتمان

زیان «پیشنهاد فضایی» فروشنده های آپارتمان

عبارات مهم : بازار

بازار معاملات مسکن در آستانه ورود به فاز رونق در بعضی محلات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی بعضی فروشنده های ملک در معرض زیان ناشی از «اعلام قیمت های پیشنهادی غیرواقعی» قرار گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد ، همزمان با زیاد کردن حجم مراجعه متقاضیان مصرفی جهت خرید مسکن در بعضی موارد نمونه هایی از اعلام قیمت های پیشنهادی غیرواقعی از سوی فروشنده های مسکن مشاهده می شود که به اعتقاد فعالان و کارشناسان بازار مسکن منجر به بروز یک زیان پنهان جهت خریداران مسکن، کل بازار و بیش از هر چیز خود فروشندگان مسکن می شود. بعضی فروشنده های مسکن در بعضی مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران این روزها با این تصور اشتباه که می توانند ملک خود را با قیمت های غیرکارشناسی به فروش برسانند اقدام به اعلام قیمت های فضایی و غیرواقعی به خریداران کرده اند.

این کارها علاوه بر آنکه پیش از هرچیز منجر به عدم فروش این گروه از آپارتمان ها می شود، از سوی دیگر می تواند بخشی از متقاضیان خرید مسکن در یک منطقه را که با شاخصه های قیمتی آن منطقه آشنایی ندارند از بازار مسکن این محلات خارج کند؛ به این معنا که این گروه از متقاضیان با مشاهده قیمت های غیرواقعی و به تصور آنکه سطح قیمت مسکن در آن محله با قدرت خرید آنها فاصله چشمگیری دارد از خرید مسکن در آن محله منصرف می شوند. این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، نسبت های قیمت های پیشنهادی و قیمت های نهایی فروش مسکن در هر منطقه باید متناسب با چندینه شاخصه مهم با یکدیگر انطباق داشته و جهت خریداران قابل آینده نگری باشد؛ به این معنا که هرچند سطح قیمت ها در بازار مسکن از طریق خود بازار تعیین می شود ولی مورد نیاز است به لحاظ عرفی هماهنگی و انطباق مورد نیاز بین قیمت های پیشنهادی و نهایی با لحاظ شاخصه هایی همچون چندساله بودن یا نوساز بودن آپارتمان، موقعیت قرارگیری واحد مسکونی به لحاظ قرار گرفتن در ابتدا، اواسط یا انتهای کوچه، قرارگیری ملک در طبقه مشخص، برخورداری یا عدم برخورداری از پارکینگ، شمالی بودن ملک یا جنوبی بودن آن خوش نقشه بودن یا بدنقشه بودن، اوضاع نورگیر ملک و… وجود داشته باشد.

زیان «پیشنهاد فضایی» فروشنده‌های آپارتمان

کارشناسان تاکید می کنند اعلام قیمت های نامتعارف و فضایی از سوی فروشنده ها و عدم اطلاع رسانی صحیح و دامن زدن به توهمات قیمتی از طریق واسطه های فروش مسکن می تواند مانع مهمی در فروش واحدها و رسیدن بازار مسکن این محلات به فاز رونق باشد.

بازار معاملات مسکن در آستانه ورود به فاز رونق در بعضی محلات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی بعضی فروشنده‌های ملک در معرض زیان ناشی از «اعلام قیمت‌های پیشنه

واژه های کلیدی: بازار | فروشنده | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs