کر میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری

کر: میلیون خیابان آپارتمان قیمت گذاری سرمایه گذاری اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی خشک شدن ۶۰ تالاب کشور عزیزمان ایران

معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های شرکت حفاظت محیط زیست از خشک شدن ۶۰ تالاب‌های کشور خبر داد.

خشک شدن ۶۰ تالاب کشور عزیزمان ایران

خشک شدن ۶۰ تالاب ایران

عبارات مهم : تالاب

معاون امور تالاب ها در دفتر زیستگاه های شرکت حفاظت محیط زیست از خشک شدن ۶۰ تالاب های کشور خبر داد.

مسعود باقرزاده کریمی معاون امور تالاب ها در دفتر زیستگاه های شرکت حفاظت محیط زیست راجع به اوضاع تالاب ها گفت: حدود سه میلیون هکتار تالاب مشمول بر ۱۰۵ تالاب در کشور شناسایی شده است هست. حدود یک میلیون و سیصد هزار هکتار از این تالاب ها یعنی ۳۰ درصد آن و معادل ۶۰ تالاب خشک شده است هست، این سی درصد در تالاب ها تفاوت دارد و به طور مثال در گاو خونی حدود ۹۰ درصد، تالاب ارومیه ۷۰ درصد و تالاب گندمان ۲۰ درصد خشک شده است است.

خشک شدن ۶۰ تالاب کشور عزیزمان ایران

وی با بیان اینکه ۶۰ تالاب تحت تاثیر میزانی از خشکسالی قرار گرفته اند، عنوانکرد: از جمله تالاب هایی که به صورت کامل خشک شده است است تالاب جازموریان هست، البته این تالاب ها به طور طیبعی هم از سیلاب های دور ه های چندساله آبگیری می شدند بنابراین این نوع خشک شدن در بعضی از تالاب ها اتفاق می افتد.

معاون امور تالاب ها در دفتر زیستگاه های شرکت حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد تالاب حورالعظیم آب گیری شده است هست، گفت: کانون های گرد و غبار در منطقه دو دسته داخلی و خارجی هستند. بیشترین میزان گرد و غبار در کشور از کانون های داخلی است که مشمول بر سه بخش می شود؛ بستره خشک شده است تالاب ها، اراضی کشاورزی رها شده، اراضی مرتعی و طبیعی که به علت چرای بی رویه دام پوشش گیاهی خود را از دست داده اند. این سه عامل به تدریج باعث ایجاد کانون گرد و غبار در کشور شده است اند.

معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های شرکت حفاظت محیط زیست از خشک شدن ۶۰ تالاب‌های کشور خبر داد.

باقرزاده کریمی در بخش دیگری از صحبت هایش راجع به برنامه های شرکت حفاظت محیط زیست در خصوص احیای تالاب ها گفت: کل برنامه های اجرایی احیای تالاب ها مشمول بر ۴ دسته لای روبی مسیل ها، انحراف آب، کانال کشی، عمق ایجاد کردن، کم کردن تبخیر که بسته به نوع تالاب در قسمت های متفاوت متفاوت هست، به طور مثال الگوی احیای تالاب جازموریان با هامون در سیستان متفاوت است.

وی ادامه داد: همچنین تعیین نیاز آبی و حقابه و تامین آن از مهمترین مباحث در برنامه احیای تالاب ها هست، چراکه اگر بحث حقابه تامین شود، پروفیل خاک را مرطوب می کند و ما با پرسشها کمتری روبرو هستیم. تدوین برنامه مدیریت زیست بوم تالاب و اجرای آن از دیگر برنامه های احیای تالاب هاست. برنامه مدیریت زیست بوم تالاب نحوه مدیریت تالاب و ساختار مدیریتی را ترسیم و با همکاری همه ذینفعان در حوضه آبریز تالاب تصمیم می گیرد نه در تالاب. همکاری مردمی، طرح های کسب و کار معیشت جایگزین از دیگر برنامه های ماست.

معاون امور تالاب ها در دفتر زیستگاه های شرکت حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که راجع به تالاب هایی که در شرایط حاد قرار داشته و به طور کامل خشک شده است اند چه برنامه ای دارید؟ توضیح داد: در خصوص تالاب هایی که در شرایط حاد قرار دارند باید ببینیم کدام یکی از برنامه ها سریعتر ما را به نتیجه می رساند. البته در تالاب های استان اصفهان بحث حقابه ها تعیین شده است ولی در تامین آن با مسئله مواجه هستیم. جهت تامین حقابه زاینده رود چندین بار مکاتباتی با دستگاه های مربوطه انجام شده است ولی در بحث زاینده رود تصمیم مشارکتی است و همه ذینفعان در شورای هماهنگی زاینده رود تصمیم می گیرند. این شورا به ریاست وزیر نیرو و با حضور استانداران سه استان، معاونان دستگاه ها و نماینده کشاورزان بالادست و پایین دست تشکیل شده است و متر مکعب به مترمکعب جهت آب تصمیم گرفته می شود.

خشک شدن ۶۰ تالاب کشور عزیزمان ایران

باقرزاده کریمی در خصوص تامین حقابه هامون از افغانستان نیز گفت: افغانستان براساس معاهده ای که سال ها پیش با کشور عزیزمان ایران منعقد کرده موظف است هر سال ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال حقابه کشور عزیزمان ایران را تامین کند. این حقابه جهت نیازهای کشاورزی و شرب منطقه بوده است نه جهت هامون ها چراکه در دوره ای که این معاهده نوشته شد بحث حفاظت از هامون مطرح نبوده است و سیلاب ها و جریان های نیرومند هیرمند این تالاب ها را پر می کرده است.

وی ادامه داد: مذاکرات شرکت حفاظت محیط زیست با کشور افغانستان جهت تامین این ۸۲۰ میلیون متر مکعب حقابه که جهت کشاورزی و شرب مصرف می شود نیست، البته همین میزان هم در حال حاضر تامین نمی شود ولی مذاکرات ما با کشور افغانستان جهت تامین حقابه هامون هاست و معتقدیم باید مطالعات یکسان در دو کشور انجام شود تاکنون نیز کارگروه های مشترکی برگزار شده است و مطالعاتی قرار است انجام شود.

معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های شرکت حفاظت محیط زیست از خشک شدن ۶۰ تالاب‌های کشور خبر داد.

ایلنا

واژه های کلیدی: تالاب | میلیون | برنامه | افغانستان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs